Zoznam liekov a prípravkov 2019

Zoznam registrovaných liekov a biopreparátov podľa ŠVPS

 • APIGUARD gél (25 % tymol) na použitie vo včeľom úli - Ošetrenie proti klieštikovosti sôsobenej klieštikom Varroa destructor. (r.č. 96/020/MR/10-S)
 • APILIFE Var - pásiky do včelích úľov pre včely medonosné - Liečba varroózy spôsobenej Varroa destructor. (r.č. 96/053/16-S)
 • APIVARTIN fumigačný prúžok do úľa - Liečba včelstiev napadnutých ektoparazitickým roztočom Varroa destructor, v čase od 1.októbra do 31. marca. Liečba rojov a umelých rojov (zmetencov) jednorazovou aplikáciou po ich osadení. (r.č. 96/047/16-S)
 • AVARTIN 01-B90 - Liečba varroózy spôsobenej Varroa destructor. (r.č. 99/023/90-S)
 • BAYVAROL 3,6 mg/prúžok pre včely - Diagnostika a liečba varroózy (Varroa destructor) včely medonosnej. (r.č. 96/171/94-S)
 • FORMIDOL 40 ml prúžky do úľa - Varroáza, nozemóza a askosferóza včiel. Ošetrenie včelstiev napadnutých alebo podozrivých z napadnutia externým klieštikom Varroa destructor alebo hubami Nosema sp. a Ascosphaera apis. (r.č. 96/005/11-S)
 • GABON PF 90 mg prúžky do úľa - Varroáza včiel. Ošetrenie včelstiev napadnutých alebo podozrivých z napadnutia externým klieštikom Varroa destructor, a to i v čase, kedy je vo včelstve plod. Je osobitne určený na ochranu zimnej generácie včiel koncom leta a na jeseň. (r.č. 96/004/11-S)
 • M-1 AER 240 mg/ml koncentrát na prípravu roztoku na liečebné ošetrenie včiel - Varroáza včiel. Ošetrenie včelstiev napadnutých alebo podozrivých z napadnutia externým klieštikom Varroa destructor v čase, keď sú včelstvá bez plodu alebo majú len malú plochu zaviečkovaného plodu (najmä v zime a začiatkom jari). (r.č. 96/006/11-S)
 • POLYVAR YELLOW 275 mg - Liečba varroázy u včiel medonosných spôsobenej roztočmi Varoa destructor citlivých na flumetrín. Včely sú vystavené pôsobeniu účinnej látky priamym kontaktom s vchodom pri vstupovaní do úľa a vychádzaní z neho a nepriamo v rámci sociálneho kontaktu vo vnútri úľa. Nedochádza k odparovaniu účinnej látky. (r.č. 96/011/DC/17-S)
 • THYMOVAR, 15g tymolu v jednom pásiku do úľa pre včely - Liečba varroázy (klieštikovitosti) včely medonosnej (Apis mellifera) spôsobenej roztočom (Varroa destructor). (r.č. 96/036/MR/10-S)
 • VARIDOL 125 mg/ml roztok na liečebné ošetrenie včiel - Varroáza včiel. Ošetrenie včelstiev napadnutých alebo podozrivých z napadnutia ektoparazitickým roztočom Varroa destructor v dobe, keď sú včelstvá bez plodu alebo majú len malú plochu zaviečkovaného plodu. Typ liečby: diagnostika a liečenie v čase od 1. októbra do 15. apríla. (r.č. 96/0047/95-S)
 • APIVAR 500mg, pásy do úľov pre včely medonosné - Liečba varroázy (klieštikovitosti) včely medonosnej (Apis mellifera) spôsobenej roztočom (Varroa destructor). Liek sa neodporúča používať počas znášky, ale po vytočení medu. Na 1 úľ sa používajú 2 pásy. (r.č. 96/044/MR/18-S)
 • OXUVAR 5,7%, 41,0 mg/ml koncentrát na roztok pre včely medonosné - Liečba varroázy (klieštikovitosti) včely medonosnej (Apis mellifera) spôsobenej roztočom (Varroa destructor).Roztok dihydrátu kyseliny šťavelovej nesmie byť použitý na včelstve s plodom, pretože neúčinkuje na klieštikov, ktorí sa nachádzajú vo vnútri buniek s plodom. (r.č. 96/033/MR/17-S)
 • OXYBEE 39,4mg/ml prášok a roztok na disperziu do včelích úľov pre včely medonosné - Liečba varroázy (klieštikovitosti) včely medonosnej (Apis mellifera) spôsobenej roztočom (Varroa destructor) v kolóniach bez potomstva. Smie sa aplikovať iba 1x vo všetkých včelstvách na stanovišti súčasne. Predávkovanie opakovanou liečbou včely neznášajú dobre, môže dôjsť k poškodeniu včiel a oslabeniu včelstva. (r.č. EU/2/17/216/001-002)
 • Dany’s BienenWohl 39,4 mg/ml prášok a roztok na disperziu do včelích úľov pre včely medonosné - Liečba varroázy (klieštikovitosti) včely medonosnej (Apis mellifera) spôsobenej roztočom (Varroa destructor) v kolóniach bez potomstva. Na včely v úli sa nakvapká maximálne 6 ml lieku Dany’s BienenWohl a liek sa má používať len v prípade, že vonkajšia teplota je aspoň 3 °C. Disperzia sa má pred aplikáciou ohriať na 30 – 35 °C. Môže nastať zvýšený úhyn včiel. (r.č. EU/2/18/225/001-002)
 • VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml disperzia do úľa pre včely medonosné - Liečba varroázy (klieštikovitosti) včely medonosnej (Apis mellifera) spôsobenej roztočom (Varroa destructor) v kolóniach bez potomstva. Liek sa môže použiť buď ako jednodávková liečba počas obdobia bez potomstva (zimná liečba), alebo v prítomnosti potomstva (jarná alebo jesenná liečba), ktorá si bude zvyčajne vyžadovať opakovanie. Liečba sa má podávať neskôr popoludní alebo večer, keď je menej pravdepodobné, že včely budú lietať. Nepoužívať počas znášky nektáru. Zistilo sa, že včelie robotnice majú po liečbe vyčnievajúci cuciak. Mohlo by to súvisieť s nedostatočným prístupom k pitnej vode. Treba preto zabezpečiť, aby mali liečené včely dostatočný prístup k pitnej vode. (r.č. EU/2/16/203/001)
 • VarroMed 75 mg/ml + 660 mg disperzia do úľa pre včely medonosné - Liečba varroázy (klieštikovitosti) včely medonosnej (Apis mellifera) spôsobenej roztočom (Varroa destructor) v kolóniach bez potomstva. Liek sa môže použiť buď ako jednodávková liečba počas obdobia bez potomstva (zimná liečba), alebo v prítomnosti potomstva (jarná alebo jesenná liečba), ktorá si bude zvyčajne vyžadovať opakovanie. Liečba sa má podávať neskôr popoludní alebo večer, keď je menej pravdepodobné, že včely budú lietať. Nepoužívať počas znášky nektáru. Zistilo sa, že včelie robotnice majú po liečbe vyčnievajúci cuciak. Mohlo by to súvisieť s nedostatočným prístupom k pitnej vode. Treba preto zabezpečiť, aby mali liečené včely dostatočný prístup k pitnej vode. (r.č. EU/2/16/203/002)

Zoznam registrovaných prípravkov podľa ŠVPS

 • APILAC - Doplnenie vitamínov a prirodzenej mikroflóry v kašičke a v tráviacom trakte včiel. Zvýšenie imunity voči infekčným chorobám plodu a dospelých včiel. (r.č. 55/P/11-S)
 • APIBIOVIT - Stimulácia rozvoja včelích rodín v jarnom období a pri príprave na zimovanie. Môže sa použiť ako pohotovostné kŕmenie predovšetkým v čase úbytku nektáru v zime,na stimuláciu kráľovnej, na kŕmenie rodín určených na chov včelích matiek, na urýchlenie rozvoja včelstiev po rojení a spájaní. (r.č. 58/V/11-S)
 • Ekopol - Veterinárny prípravok na podporu liečby a prevenciu varroázya akarapidózy včiel. Akaricídny a repelentný prvok proti varroáze, akarapidóze a vijačne voštinovej. Nespôsobuje vznik rezistentných populácií klieštika. (r.č. 055/R/17-S)


Zdroj: https://www.svps.sk/zvierata/vcely.asp

Peter Leško
17.2.2019