Podmienky používania
Všeobecne
 • Stránka www.vcelstva.sk (ďalej len "stránka"), všetky informácie a funkcie na stránke sú poskytované "také ako sú" a to bez záruky.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky je fyz. osoba Ing. Peter Leško. Stránka nie je spojená so žiadnym združením ani s organizáciami.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov stránku upravovať alebo inovovať.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť a platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia.
 • Užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy týkajúce sa stránky.
 • Užívateľ je povinný sledovať zmeny v týchto podmienkách. Akoukoľvek interakciou na stránke vyjadruje súhlas s týmito pravidlami používania.

Cookie
 • Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky.
 • Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Vylúčenie zodpovednosti
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody v súvislosti s využívaním stránky.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom vznikli v dôsledku nedostupnosti, alebo nefunkčnosti stránky.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátu.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu, množstvo, cenu, doručenie a dobu doručenia. Všetky záležitosti plynúce z inzercie sú výhradne predmetom medzi koncovými používateľmi stránky.

Podmienky inzercie
 • Na týchto stránkach je povolená výlučne inzercia suvisiaca s včelstvom, včelími produktami, včelárskymi potrebami alebo pomôckami. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akékoľvek inzeráty nespĺňajúce tuto podmienku.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi.
 • Prevádzkovateľ má právo odstrániť inzerát pokiaľ budí dojem komerčnej činnosti alebo propagácie
 • Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.